OIR POSDRU Sud-Est Brăila, Str. Industriei, nr.17, tel. 0239 610749, 0239 613301, e-mail  : office@fsesudest.ro

 

Exemple de bune practici
 
Documente programatice
 
Legislaţie
 
Alertă nereguli
 

Adrese utile

Fondul Social European în România

 Ministerul Fondurilor Europene

Comisia Europeană

Comisia Europeană->Fondul Social European

Alte legături

 
Informaţii date cu caracter personal
Anunţuri privind achiziţiile

   
   

                          

OIR POSDRU REGIUNEA SUD-EST

îşi desfăşoară activitatea în locaţia:

Brăila, Str. Industriei nr.17,

e-mail: office@fsesudest.ro .

Numerele de telefon/fax ale instituţiei noastre: 0239/613.301; 0239/610.749.

 
 

 

->06.06.2019 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL PENTRU POSDRU Regiunea Sud-Est publică rezultatele interviului pentru ocuparea posturilor înafara organigramei OIR POSDRU Regiunea Sud-Est > detalii...

->05.06.2019 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL PENTRU POSDRU Regiunea Sud-Est publică anunț privind desfășurarea probelor de interviu pentru ocuparea posturilor înafara organigramei OIR POSDRU Regiunea Sud-Est > detalii...

->04.06.2019 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL PENTRU POSDRU Regiunea Sud-Est publică rezultatele selectării dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 06.06.2019 (interviu), în vederea ocupării unor posturi vacante în afara organigramei > detalii...

->28.05.2019 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL PENTRU POSDRU Regiunea Sud-Est publică rezultatele interviului pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante > detalii...

->23.05.2019 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL PENTRU POSDRU Regiunea Sud-Est publică rezultatele la proba scri pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante > detalii...

->20.05.2019 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL PENTRU POSDRU Regiunea Sud-Est organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante în afara organigramei  > detalii...

->14.05.2019 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL PENTRU POSDRU Regiunea Sud-Est publică rezultatele selectării dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 23.05.2019 (proba scrisă), respectiv 25.05.2019 (interviu) în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul OIRPOSDRU Sud-Est > detalii...

->  14.02.2019 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est, în calitate de beneficiar, informează că  Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a semnat Decizia privind  aprobarea finantarii proiectului cu titlul Sprijin acordat OIRPOSDRU SUD-EST pentru organizarea Comitetului de Monitorizare POCU 2014-2020 in luna mai 2019.> detalii...

->  19.02.2019 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est, în calitate de beneficiar, informează că  Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a semnat Decizia privind  aprobarea finantarii proiectului cu titlul ”Îmbunatățirea capacității OIRPOSDRU Sud-Est de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin achiziționare de mobilier, echipamente si licențe IT.> detalii...

->  19.02.2019 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est, în calitate de beneficiar, informează că  Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a semnat Decizia privind  aprobarea finantarii proiectului cu titlul Imbunatatirea capacitatii OIRPOSDRU Sud-Est de a gestiona in mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual in afara orqaniqramei. > detalii...

-> 08.02.2019 - Secretariatul General al Guvernului, în calitate de beneficiar, și Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de partener, implementează proiectul: „Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit” – cod SIPOCA 35, cu aplicare națională, care se derulează începând cu 27 iulie 2018. Scopul proiectului constă în creșterea gradului de transparență a actului de guvernare la nivel central și local. Un obiectiv implicit al proiectului vizează identificarea disfuncționalităților de ordin legislativ pentru promovarea unei abordări unitare în aplicarea legislației privind liberul acces la informații de interes public și transparența decizională. > detalii...

-> 27.09.2018 - Organismul Intermediar pentru POSDRU Regiunea Sud-Est vă invită să participați la achiziția având ca obiect închirierea unui spațiu cu destinația birou pentru Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  Regiunea Sud-Est (pentru desfășurarea activității Unităţii Judeţene Tulcea)

    COD CPV: 70310000-7 - Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile

    Data limită de depunere a scrisorilor de intentie 05.10.2018 ora 12.00 la sediul autorității contractante  sau prin email la adresa office@fsesudest.ro. > detalii...

->  13.09.2018 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est, în calitate de beneficiar, informează că  Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a semnat Decizia privind  aprobarea finantarii proiectului cu titlul Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de închiriere spațiu (clădire existenta si terenul aferent) necesar desfășurării activității Unității Județene Tulcea. > detalii...

->  13.09.2018 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est, în calitate de beneficiar, informează că  Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a semnat Decizia privind  aprobarea finantarii proiectului cu titlul Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est”. > detalii...

->  13.09.2018 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est, în calitate de beneficiar, informează că  Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a semnat Decizia privind  aprobarea finantarii proiectului cu titlul Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor pentru personalul OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est implicat în gestionarea POSDRU si POCU. > detalii...

->  11.09.2018 - POCU: metodologia pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile în cazul neîndeplinirii țintelor indicatorilor de program în cadrul proiectelor       

->  05.09.2018 - AM POCU publică Manualul Beneficiarului POCU 2014-2020

->  5.09.2018 - AM POCU publică Ghidul practic pentru colectarea și raportarea indicatorilor POCU

->  29.05.2018 - Anunţ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Incepand cu data de 25.05.2018, intră in vigoare Regulamentul (UE) nr.2016/679 din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (prescurtat GDPR), care reglementează folosirea datelor cu caracter personal pentru persoanele fizice.
> detalii...

->  09.02.2018 - Comunicat privind acordarea audienţelor de către directorul executiv al OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est beneficiarilor, în fiecare zi, între orele 12.00 – 16.00 > detalii...

->  11.01.2018 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est publică următoarea informare.

-> 11.04.2015 - OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est publică următoarele informații: Pe parcursul anului 2015, la nivelul OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est nu au fost primite bunuri cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției. > detalii...

->  25.11.2014 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est publică următorul anunţ .

->   Prelucrarea datelor cu caracter personal > detalii...  

 

 

 

Înstituţia noastră OIR POSDRU REGIUNEA SUD-EST îşi desfăşoară activitatea în locaţia: Brăila, Str. Industriei nr.17, e-mail: office@fsesudest.ro . Numerele de telefon/fax sunt următoarele: 0239/613.301; 0239/610.749. 

 

 

 

 

   
                                                                                                                                                          

 

Use Advanced Search

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2008 OIR POS DRU Regiunea Sud-Est - Toate drepturile rezervate

Ultima actualizare : 18.07.2019

 

Legături rapide