OIR POSDRU Sud-Est Brăila, Şoseaua Buzăului, nr.3A, Corp C2, tel. 0239 610749, 0239 613301, e-mail  : office@fsesudest.ro

 

Exemple de bune practici
 
Documente programatice
 
Legislaţie
 
Alertă nereguli
 

Adrese utile

Fondul Social European în România

 Ministerul Fondurilor Europene

Comisia Europeană

Comisia Europeană->Fondul Social European

Alte legături

 
Evaluatori independenţi
Anunţuri privind achiziţiile

   
   

                          

OIR POSDRU REGIUNEA SUD-EST

îşi desfăşoară activitatea în locaţia:

Brăila, Şoseaua Buzăului nr.3A, Corp C2,

e-mail: office@fsesudest.ro .

Numerele de telefon/fax ale instituţiei noastre: 0239/613.301; 0239/610.749.

 
 

 

->  21.11.2016 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est, în calitate de beneficiar, informează că în data de 11.04.2016 Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman a aprobat proiectul cu titlul “Închiriere imobil (clădire existentă și terenul aferent) necesar funcționării OIR POSDRU Regiunea Sud-Est”, cu o valoare a asistenței financiare solicitată de 2.138.188,16 lei în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU), Axa Prioritară 7 “Asistență tehnică”. > detalii...

->  21.11.2016 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est publică invitaţia de participare privind închirierea unui imobil  > detalii...

->  07.10.2016 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est publică anunţul de atribuire privind achiziţionarea servicii hoteliere > detalii...

->  07.10.2016 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est publică anunţul de intenţie privind achiziţionarea servicii hoteliere > detalii...

->  29.09.2016 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est, în calitate de beneficiar, informează că în data de 26.08.2016 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a semnat Decizia privind  aprobarea finanţării proiectului cu titlul ”Sprijin pentru finanţarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada ianuarie 2016-decembrie 2016 pentru personalul  OIR POSDRU Regiunea  Sud-Est implicat în gestionarea POSDRU”. > detalii...

->  30.08.2016 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est, în calitate de beneficiar, informează că în data de 31.03.2016, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a semnat Decizia privind  aprobarea finantarii proiectului cu titlul ”Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est”. > detalii...

->  08.08.2016 - Notă privind concluziile întâlnirii de conciliere din data de 19.05.2016 > detalii...

->  05.08.2016 - Notă privind concluziile întâlnirii de conciliere din data de 19.05.2016 > detalii...

-> 11.04.2015 - OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est publică următoarele informații: Pe parcursul anului 2015, la nivelul OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est nu au fost primite bunuri cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției. > detalii...

->  25.11.2014 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est publică următorul anunţ .

-> Elementele de identitate vizuală pentru activităţile şi produsele de informare şi comunicare în cadrul unui proiect finantat prin POSDRU:

-> Logo-ul Organismului Intermediar Regional pentru PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE Regiunea SUD EST ce va fi utilizat în mod obligatoriu pe toate materialele publicitare destinate publicului de către beneficiarii ce au în derulare (implementare) proiecte cofinanţate din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin POSDRU 2007-2013.

Download> Logo-ul Organismului Intermediar Regional pentru PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE Regiunea SUD-EST în format vectorial (format vectorial Corel 12)

-> Manualul de identitate vizuală pentru POS DRU; Elementele de identitate vizuală pentru activităţile şi produsele de informare şi comunicare în cadrul unui proiect finanţat prin POSDRU > detalii...

->   Prelucrarea datelor cu caracter personal > detalii...  

  

 

 

 

Înstituţia noastră OIR POSDRU REGIUNEA SUD-EST îşi desfăşoară activitatea în locaţia: Brăila, Şoseaua Buzăului nr.3A, corp C2, e-mail: office@fsesudest.ro . Numerele de telefon/fax sunt următoarele: 0239/613.301; 0239/610.749. 

 

 

 

 

   
                                                                                                                                                          

 

Use Advanced Search

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2008 OIR POS DRU Regiunea Sud-Est - Toate drepturile rezervate

Ultima actualizare : 22.03.2017

 

Legături rapide

STP

SUD-EST