OIR PECU Regiunea Sud-Est,  Brăila, Str. Industriei, nr.17, tel. 0239 610749, 0239 613301, e-mail  : office@fsesudest.ro

 

Exemple de bune practici
 
Documente programatice
 
Legislaţie
 
Alertă nereguli
 

Adrese utile

Fondul Social European în România

 Ministerul Fondurilor Europene

Comisia Europeană

Comisia Europeană->Fondul Social European

Alte legături

 
Informaţii date cu caracter personal
Anunţuri privind achiziţiile

„FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ PENTRU PERSONALUL MEDICAL - Cresterea calitatii serviciilor din sistemul sanitar prin instruirea si formarea profesionala a personalului medical, managerilor şi a celorlalte categorii de personal din sistem, din regiunea Sud - Est”

 

 

 

Obiectivul general al proiectului este ridicarea calitatii serviciilor din sistemul sanitar prin cresterea gradului de pregatire profesionala a lucratorilor din acest sistem in sensul adaptarii acestora la o piata a muncii dinamica, in continua schimbare. Obiectivul proiectului se inscrie atit in obiectivele specifice ale Axei 3 care prevede \"imbunatatirea adaptabilitatii intreprinderilor la mediul economic in schimbare\" cit si in cele ale Domeniului major de interventie 3.2. in care se specifica necesitatea "sprijinirii formarii competentelor profesionale specifice unei calificari, pentru promovarea adaptabilitatii\". In acelasi timp, proiectul isi aduce o contributie concreta la indeplinirea obiectivului general al programului pentru dezvoltarea resurselor umane care consta in "dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii, pentru participarea pe o piata a muncii moderna si flexibila\". Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 1. identificarea problemelor cu care se confruntă salariaţii din sistemul sanitar, cauzele acestor probleme, metodele de soluţionare a lor, precum şi legătura acestora cu tendinţa de migraţie a personalului, printr-un studiu de cercetare in teren 2. cresterea gradului de profesionalism al personalului sanitar prin imbunatatirea abilitatilor de management, comunicare si prin cunoasterea legislatiei din domeniu. 3. cresterea adaptabilitatii personalului sanitar si al angajatilor la o piata a muncii dinamica, prin instruire si formare profesionala 4. schimb de experienta si bune practici la nivel transnational, dedicat personalului din sistemul public de sanatate.

 
Obiectivul general al proiectului este ridicarea calitatii serviciilor din sistemul sanitar prin cresterea gradului de pregatire profesionala a lucratorilor din acest sistem in sensul adaptarii acestora la o piata a muncii dinamica, in continua schimbare. Obiectivul proiectului se inscrie atit in obiectivele specifice ale Axei 3 care prevede \"imbunatatirea adaptabilitatii intreprinderilor la mediul economic in schimbare\" cit si in cele ale Domeniului major de interventie 3.2. in care se specifica necesitatea "sprijinirii formarii competentelor profesionale specifice unei calificari, pentru promovarea adaptabilitatii\". In acelasi timp, proiectul isi aduce o contributie concreta la indeplinirea obiectivului general al programului pentru dezvoltarea resurselor umane care consta in "dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii, pentru participarea pe o piata a muncii moderna si flexibila\". Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 1. identificarea problemelor cu care se confruntă salariaţii din sistemul sanitar, cauzele acestor probleme, metodele de soluţionare a lor, precum şi legătura acestora cu tendinţa de migraţie a personalului, printr-un studiu de cercetare in teren 2. cresterea gradului de profesionalism al personalului sanitar prin imbunatatirea abilitatilor de management, comunicare si prin cunoasterea legislatiei din domeniu. 3. cresterea adaptabilitatii personalului sanitar si al angajatilor la o piata a muncii dinamica, prin instruire si formare profesionala 4. schimb de experienta si bune practici la nivel transnational, dedicat personalului din sistemul public de sanatate.

Obiective specifice stabilite:
1. identificarea problemelor cu care se confruntă salariaţii din sistemul sanitar, cauzele acestor probleme, metodele de soluţionare a lor, precum şi legătura acestora cu tendinţa de migraţie a personalului, printr-un studiu de cercetare in teren
2. cresterea gradului de profesionalism al personalului sanitar prin imbunatatirea abilitatilor de management, comunicare si prin cunoasterea legislatiei din domeniu.
3. cresterea adaptabilitatii personalului sanitar si al angajatilor la o piata a muncii dinamica, prin instruire si formare profesionala
4. schimb de experienta si bune practici la nivel transnational, dedicat personalului din sistemul public de sanatate.
Principalele activităti ale proiectului au constat în:
- furnizare cursuri de formare profesională (Comunicare, Tehnologia informatiei, Legislatie sanitară, Sănătate si securitate în muncă, Management si Bioetică; grup tintă 380 salariati; total realizat 517);
- promovare si desfăsurare activităti de Schimb de experientă cu Franta/Spania;
- cercetare pe tema Calitatea vieţii profesionale şi tendinţa de migraţie a personalului din sistemul sanitar.

REZULTATELOR PROIECTULUI:

Numărul cursanţilor în managementul şi organizarea muncii: 104, din care 92 de femei. Au fost organizate în cadrul proiectului 8 cursuri de Management, în judetele Brăila, Galati, Buzău si Tulcea în parioada decembrie 2010-ianuarie 2011. Cursul fiind acreditat CNFPA, cei 104 absolventi au primit diplome de perfectionare pe Management;
 Numărul cursanţilor pentru actualizarea şi îmbunătăţirea competenţelor: 427 din care 362 asistente/asistenţi.
 Numărul cursurilor de formare profesională cofinanţate: 34.
 Ponderea cursanţilor certificaţi în managementul şi organizarea muncii: 100%. Toti participantii de la cursurile de Management au fost certificati si au absolvit cursul.
 Ponderea cursanţilor certificaţi pentru actualizarea şi îmbunătăţirea. competenţelor: 98.59%. Din totalul de 427 participanti la evaluarea cursurilor, 6 persoane nu au fost certificate.
 

Titlul proiectului:

FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ PENTRU PERSONALUL MEDICAL - Cresterea calitatii serviciilor din sistemul sanitar prin instruirea si formarea profesionala a personalului medical, managerilor şi a celorlalte categorii de personal din sistem, din regiunea Sud - Est

Domeniul Major de interventie:

Formare profesională şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii

Durata proiectului:

August 2009 – Iulie 2011

Contributia FSE:

1.537.405.20 RON

Bugetul total:

1.845.625 RON

Participanti:

517

Tara:

Romania

Organizatie:

Fundatia Solidaritatea Sanitara din Romania

Detalii de contact:

Website: www.formare-profesionala.solidaritatea-sanitara.ro

     

 

Use Advanced Search

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2008 OIR POS DRU Regiunea Sud-Est - Toate drepturile rezervate

Ultima actualizare : 07.07.2023

 

Legături rapide