OIR PECU Regiunea Sud-Est,  Brăila, Str. Industriei, nr.17, tel. 0239 610749, 0239 613301, e-mail  : office@fsesudest.ro

 

Exemple de bune practici
 
Documente programatice
 
Legislaţie
 
Alertă nereguli
 

Adrese utile

Fondul Social European în România

 Ministerul Fondurilor Europene

Comisia Europeană

Comisia Europeană->Fondul Social European

Alte legături

 
Informaţii date cu caracter personal
Anunţuri privind achiziţiile

„CAPITAL UMAN - INVESTIŢIE PENTRU PREZENT ŞI VIITOR, ÎN REGIUNEA SUD-EST

 

 

Obiectivul general al proiectului: Cresterea nivelului de pregatire profesionala specifica si imbunatatirea cunostintelor pentru asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca, dezvoltarea durabila si folosirea tehnologiilor moderne a angajatilor si angajatorilor din Regiune Sud-Est, in vederea cresterii adaptabilitatii, mobilitatii si flexibilitatii acestora la cerinţele unui mediu economic mereu în schimbare.

Obiective specifice: 1.Cresterea gradului de competente profesionale specifice pentru 405 angajati si angajatori, din care 223 femei, ce apartin mediului urban si rural din Regiunea Sud-Est prin desfăsurarea a 27 cursuri de formare profesionala specifica si validarea cunostintelor dobandite printr-un certificat de absolvire recunoscut la nivel national. 2.Cresterea responsabilitatii si imbunatatirea cunostintelor angajatilor si angajatorilor pentru asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca, introducerea tehnologiilor moderne si aplicarea reglementarilor UE din domeniul dezvoltarii durabile prin desfasurarea a 12 workshop-uri pentru 300 persoane, din care 165 femei ce apartin mediului urban si rural din Regiunea Sud-Est si validarea asimilarii cunostintelor printr-un certificat de participare.

 3.Constientizarea si sensibilizarea unui numar de 50 de intreprinzatori si manageri asupra necesitatii si oportunitatii participarii la programele de formare profesionala oferite prin proiect si asupra beneficiilor acestuia. Prin atingerea obiectivelor specifice propuse, proiectul confera premisele realizării obiectivelor AP 3 asigurand ridicarea nivelului de competente profesionale specifice unei perfectionari/specializari, în contextul unei societăţi bazate pe cunoaştere si contribuie la realizarea pe termen mediu si lung a obiectivelor specifice DMI 3.2. Proiectul promoveaza accesul angajaţilor si angajatorilor la programele de formare profesionala, în vederea obţinerii de către aceştia a unei calificări complete sau a unei perfectionari/specializari specifice competentelor profesionale inscrise in standardul ocupational. Implementarea si succesul proiectului in Regiunea Sud-Est in localitatile unde isi au sediile solicitantul, partenerul national 1 si 2 va asigura o forţa de muncă perfectionata/specializată si instruita care va contribui la devoltarea reala a capitalului uman si la cresterea competitivitatii acestuia pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva, participand astfel la indeplinirea cerintelor obiectivului general al POSDRU 2007-2013. Sistemul inovativ de implementare a proiectului, metodologia propusa si rezultatele finale garanteaza un impact cu efect pozitiv pe termen lung asupra politicilor de dezvoltare regionala si locala.

1)Rezultate planificate:

Grupul ţintă, care la scrierea proiectului a fost prevăzut pentru 510 persoane (din care : 420 de angajaţi, 15 întreprinzători privaţi, 70 manageri şi 5 persoane fizice autorizate), a fost redimensionat şi restructurast, fiind proiectat pentru 630 de persoane, din care:

-          515 angajaţi

-          30 întreprinzători privaţi

-          70 manageri

-          15 persoane fizice autorizate

2) La finalul proiectului, rezultatele atinse au fost: 772 de persoane, din care:

-          615 angajaţi

-          42  întreprinzători privaţi

-          100 manageri

-          15 persoane fizice autorizate

 

Titlul proiectului:

 CAPITAL UMAN - INVESTIŢIE PENTRU PREZENT ŞI VIITOR, ÎN REGIUNEA SUD-EST

Domeniul Major de interventie:

Formare profesională şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii

Durata proiectului:

August 2009 – Iunie 2011

Contributia FSE:

1373804 RON

Bugetul total:

1817377 RON

Participanti:

630

Tara:

Romania

Organizatie:

SC Ceprohart SRL Braila

Detalii de contact:

Website: www.ceprohart.ro 

     

 

Use Advanced Search

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2008 OIR POS DRU Regiunea Sud-Est - Toate drepturile rezervate

Ultima actualizare : 07.07.2023

 

Legături rapide