OIR PECU Regiunea Sud-Est,  Brăila, Str. Industriei, nr.17, tel. 0239 610749, 0239 613301, e-mail  : office@fsesudest.ro

 

Exemple de bune practici
 
Documente programatice
 
Legislaţie
 
Alertă nereguli
 

Adrese utile

Fondul Social European în România

 Ministerul Fondurilor Europene

Comisia Europeană

Comisia Europeană->Fondul Social European

Alte legături

 
Informaţii date cu caracter personal
Anunţuri privind achiziţiile

„ESTHR– pachet integrat de acţiuni pentru dezvoltarea rolului femeii în societatea românească”

 

 

 

Obiectivul general: promovarea şi dezvoltarea principiului egalităţii de şanse în societatea românească, eliminarea practicilor discriminatorii pe criterii de gen din piaţa forţei de muncă.

Obiective specifice:
- Identificarea naturii discriminării pe criterii de gen la nivel local,
- Promovarea egalităţii de şanse în administraţiile publice româneşti,
- Crearea de noi locuri de muncă şi dezvoltarea personală a femeilor,
- Crearea unei reţele de comitete de gen la nivel naţional şi transnaţional.
Proiectul a fost promovat în fiecare dintre cele 8 euroregiuni în care funcţionează centrele de consiliere (Punctele de Egalitate de şanse) şi au participat manageri din administraţia publică, manageri din cadrul serviciilor de ocupare, politicieni, precum şi reprezentanţi ai societăţilor civile.
Rolul Punctelor de egalitate este de a oferi consiliere persoanelor care au fost victime ale discriminării, dar oferă şi consultanţă antreprenorială participantelor la concursul de planuri de afaceri. Indicatorii stabiliţi prin Cererea de Finantare au fost atinşi:

• 27 de femei pregătite în domeniul consultanţei de afaceri ,
• 1000 de femei consiliate,
• 40 de premii oferite femeilor selectate în vederea deschiderii unei afaceri ( 20.000 Lei x 40),
• 40 de afaceri nou începute.
- Numărul de persoane care vor fi beneficiari ai activităţii “Comitetelor de gen”: 66342
- Numărul de locuri de muncă create în cadrul noilor afacerilor iniţiate de femei:120
- Numărul de femei pregătite în domeniul antreprenoriatului pentru femei:27
de acestea referitor la adaptarea la cerinţele pieţei muncii, la combaterea violenţei fizice şi psihice în cadrul profesional şi familial sau la redactarea unui plan de afacere cu care să se înscrie în concursul iniţiat de BNS, persoanele din Punctele de Egalitate de şanse au rolul difuzării de informaţii în domeniul discriminării pe piaţa muncii şi al dezvoltării competenţelor prin mese rotunde, conferinţe sau seminarii.

 

Activităţile proiectului:
o Ghidul a fost realizat cu inten
ţia de a oferi instituţiilor, companiilor şi mai ales lucrătorilor un instrument util în activitatea lor, pentru a pune în practică principiul nondiscriminării şi al egalităţii de şanse la locul de muncă.
o El prezintă metode
şi exemple de bune practici prin care femeile şi alte categorii vulnerabile de lucrători pot accede la o carieră profesională, contribuind în acelaşi timp la reconcilierea vieţii familiale cu carieră profesională şi la eliminarea discriminării de orice natură în toate domeniile de activitate.
o Lucrarea cuprinde date statistice, legi, cazuri, idei de măsuri
şi modalităţi concrete de aplicare a principiilor egalităţii de şanse în piaţa muncii şi în societate. Pentru a atinge aspecte cât mai practice, au fost incluse un glosar cu termeni de bază în domeniul egalităţii de şanse, precum şi câteva modele practice de conduită nediscriminatorie, ghidul putând fi adaptat cu uşurinţă realităţilor diverse de la locul de muncă şi inclus în pachetul de documente interne.
Pe lângă consilierea oferită persoanelor de sex feminin
şi oferirea de soluţii practice diverselor probleme prezentate.

 

Titlul proiectului:

 ESTHR– pachet integrat de acţiuni pentru dezvoltarea rolului femeii în societatea românească

Domeniul Major de interventie:

Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii

Durata proiectului:

Noiembrie 2008 – Octombrie 2011

Contributia FSE:

6.693.199,50 RON

Bugetul total:

7.495.186 RON

Participanti:

13500

Tara:

Romania

Organizatie:

BLOCUL NATIONAL SINDICAL

Detalii de contact:

Website:  www.bns.ro

     

 

Use Advanced Search

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2008 OIR POS DRU Regiunea Sud-Est - Toate drepturile rezervate

Ultima actualizare : 07.07.2023

 

Legături rapide