OIR PECU Regiunea Sud-Est,  Brăila, Str. Industriei, nr.17, tel. 0239 610749, 0239 613301, e-mail  : office@fsesudest.ro

 

Exemple de bune practici
 
Documente programatice
 
Legislaţie
 
Alertă nereguli
 

Adrese utile

Fondul Social European în România

 Ministerul Fondurilor Europene

Comisia Europeană

Comisia Europeană->Fondul Social European

Alte legături

 
Informaţii date cu caracter personal
Anunţuri privind achiziţiile

       

24.11.2016

Ref.:Închiriere imobil (clădire existentă şi terenul aferent) necesar funcţionării OIR POSDRU Regiunea Sud-Est

 

clarificĂri

 

NR.

Întrebări                                  

Răspunsuri

1.

La data desfasurarii licitatiei (05 dec.2016) trebuiesc respectate strict specificatiile  minime solicitate comform Caietului de sarcini-Fomularul 7  sau aceste specificatii sunt acceptate pana la predarea efectiva a spatiului?

Conform prevederilor punctului  VI.1. Modul de elaborareare a ofertei tehnice din Documentatia de atribuire “Ofertanţii care participă la procedura de atribuire înteleg să ofere numai servicii care să îndeplinească cel puţin condiţiile tehnice minime specificate în caietul de sarcini.”… “Neprezentarea propunerii tehnice completată în conformitate cu FORMULARUL 7 în cadrul ofertei depuse conduce la respingerea acesteia din cadrul procedurii de selecție.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.11.2016

Ref.:Închiriere imobil (clădire existentă şi terenul aferent) necesar funcţionării OIR POSDRU Regiunea Sud-Est

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

 

Închiriere imobil (clădire existentă şi terenul aferent) necesar

funcționării OIR POSDRU Regiunea Sud-Est

CPV 70310000-7 – Servicii de închirere sau de vânzare de imobile

Denumirea Autorităţii Contractante: Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est, Șos. Buzăului nr. 3A, Corp C2, Brăila, România.

Obiectul contractului: Închiriere imobil (clădire existentă şi terenul aferent) necesar funcționării OIR POSDRU Regiunea Sud-Est.

Durata contractului: de la data semnării până la 31.12.2020, condiționat de semnarea acordului de delegare de funcții pentru implementarea POCU 2014-2020. In situația în care nu va fi semnat acordul de delegare de funcții cu AMPOCU perioada de închiriere va fi pana la 31.03.2017.

Procedura aplicată: Procedura este reglementată prin normele procedurale interne aprobate prin decizia directorului executiv al OIR POSDRU Regiunea S-E.

Data-limită şi locul pentru depunerea ofertelor: 05.12.2016, ora 10, la sediul Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est,-registratura- Șos. Buzăului nr. 3A, Corp C2, Brăila, România.

Şedinţa de deschidere a ofertelor are loc în 05.12.2016, ora 12, la sediul Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est, - Șos. Buzăului nr. 3A, Corp C2, Brăila, România.

Persoana de contact: Veronel Naca, consilier superior, email: office@fsesudest.ro tel.: 0239.610.749, Fax: 0239.610.749.

Accesarea documentației de atribuire:

Documentația de atribuire cu cerințele minime solicitate de Autoritatea Contractantă și normele procedurale interne sunt disponibile integral pe site-ul www.fsesudest.ro la secțiunea Anunturi privind  achizitiile   (http://www.fsesudest.ro/anunt_achizitii.htm).

Criteriul de atribuire: Pentru stabilirea ofertei câștigătoare, criteriul de atribuire aplicat este „prețul cel mai scăzut”.

     Invitaţie participare

     Documentaţie de atribuire

      Norme procedurale interne

 

14.12.2016

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud - Est

ANUNŢ PRIVIND OFERTANTUL CĂSTIGĂTOR AL ACHIZIŢIEI DE SERVICII HOTELIERE

Anunt atribuire Brasov 21-22.12.2016

 

14.12.2016

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud - Est

ANUNŢ DE INTENŢIE PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunt intentie Brasov 21-22.12.2016

 

14.12.2016

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud - Est

ANUNŢ PRIVIND OFERTANTUL CĂSTIGĂTOR AL ACHIZIŢIEI DE SERVICII HOTELIERE

Anunt atribuire Pitesti 19-21.12.2016

 

14.12.2016

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud - Est

ANUNŢ DE INTENŢIE PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunt intentie Pitesti 19-21.12.2016

 

05.12.2016

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud - Est

ANUNŢ PRIVIND OFERTANTUL CĂSTIGĂTOR AL ACHIZIŢIEI DE SERVICII HOTELIERE

Anunt atribuire Bucuresti_05-14.12.2016

 

05.12.2016

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud - Est

ANUNŢ DE INTENŢIE PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunt intentie Bucuresti 05-14.12.2016

 

17.11.2016

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud - Est

ANUNŢ PRIVIND OFERTANTUL CĂSTIGĂTOR AL ACHIZIŢIEI DE SERVICII HOTELIERE

Anunt atribuire Bucuresti_21-25.11.2016

 

17.11.2016

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud - Est

ANUNŢ DE INTENŢIE PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunt intentie Bucuresti 21-25.11.2016

 

11.11.2016

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud - Est

ANUNŢ PRIVIND OFERTANTUL CĂSTIGĂTOR AL ACHIZIŢIEI DE SERVICII HOTELIERE

Anunt atribuire Suceava 17-18.11.2016

 

11.11.2016

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud - Est

ANUNŢ DE INTENŢIE PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunt intentie Suceava 17-18.11.2016

 

11.11.2016

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud - Est

ANUNŢ PRIVIND OFERTANTUL CĂSTIGĂTOR AL ACHIZIŢIEI DE SERVICII HOTELIERE

Anunt atribuire Botosani 16-17.11.2016

 

11.11.2016

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud - Est

ANUNŢ DE INTENŢIE PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunt intentie Botosani 16-17.11.2016

 

31.10.2016

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud - Est

ANUNŢ PRIVIND OFERTANTUL CĂSTIGĂTOR AL ACHIZIŢIEI DE SERVICII HOTELIERE

Anunt atribuire Bistrita 01-03.11.2016

 

31.10.2016

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud - Est

ANUNŢ DE INTENŢIE PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunt intentie Bistrita 01-03.11.2016

 

27.10.2016

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud - Est

ANUNŢ PRIVIND OFERTANTUL CĂSTIGĂTOR AL ACHIZIŢIEI DE SERVICII HOTELIERE

Anunt atribuire Bucuresti 27-28.10.2016_si_07-10.11.2016

 

27.10.2016

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud - Est

ANUNŢ DE INTENŢIE PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunt intentie Bucuresti_27-28.10.2016_si_07-10.11.2016

 

26.10.2016

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud - Est

ANUNŢ PRIVIND OFERTANTUL CĂSTIGĂTOR AL ACHIZIŢIEI DE SERVICII HOTELIERE

Anunt atribuire Baia Mare 01-03.11.2016_si_07-08.11.2016

 

26.10.2016

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud - Est

ANUNŢ DE INTENŢIE PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunt intentie Baia Mare 01-03.11.2016_si_07-08.11.2016

 

25.10.2016

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud - Est

ANUNŢ PRIVIND OFERTANTUL CĂSTIGĂTOR AL ACHIZIŢIEI DE SERVICII HOTELIERE

Anunt atribuire Iasi 01-03.11.2016

 

25.10.2016

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud - Est

ANUNŢ DE INTENŢIE PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunt intentie Iasi 01-03.11.2016

 

25.10.2016

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud - Est

ANUNŢ PRIVIND OFERTANTUL CĂSTIGĂTOR AL ACHIZIŢIEI DE SERVICII HOTELIERE

Anunt atribuire Iasi 27-29.10.2016

 

25.10.2016

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud - Est

ANUNŢ DE INTENŢIE PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunt intentie Iasi_27-29.10.2016

 

24.10.2016

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud - Est

ANUNŢ PRIVIND OFERTANTUL CĂSTIGĂTOR AL ACHIZIŢIEI DE SERVICII HOTELIERE

Anunt atribuire Piatra_Neamt 25-27.10.2016

 

24.10.2016

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud - Est

ANUNŢ DE INTENŢIE PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunt intentie Piatra-Neamt_25-27.10.2016

 

24.10.2016

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud - Est

ANUNŢ PRIVIND OFERTANTUL CĂSTIGĂTOR AL ACHIZIŢIEI DE SERVICII HOTELIERE

Anunt atribuire Bucuresti 24-27.10.2016

 

24.10.2016

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud - Est

ANUNŢ DE INTENŢIE PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunt intentie Bucuresti_24-27.10.2016

 

24.10.2016

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud - Est

ANUNŢ PRIVIND OFERTANTUL CĂSTIGĂTOR AL ACHIZIŢIEI DE SERVICII HOTELIERE

Anunt atribuire Oradea 24-27.10.2016

 

24.10.2016

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud - Est

ANUNŢ DE INTENŢIE PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunt intentie Oradea_24-27.10.2016

 

18.10.2016

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud - Est

ANUNŢ PRIVIND OFERTANTUL CĂSTIGĂTOR AL ACHIZIŢIEI DE SERVICII HOTELIERE

Anunt atribuire Bucuresti 19-20.10.2016

 

18.10.2016

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud - Est

ANUNŢ DE INTENŢIE PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunt intentie Bucuresti 19-20.10.2016

 

14.10.2016

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud - Est

ANUNŢ PRIVIND OFERTANTUL CĂSTIGĂTOR AL ACHIZIŢIEI DE SERVICII HOTELIERE

Anunt atribuire Cluj 17-22.10.2016

 

14.10.2016

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud - Est

ANUNŢ DE INTENŢIE PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunt intentie Cluj 17-22.10.2016

 

14.10.2016

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud - Est

ANUNŢ PRIVIND OFERTANTUL CĂSTIGĂTOR AL ACHIZIŢIEI DE SERVICII HOTELIERE

Anunt atribuire Bucuresti 17-21.10.2016

 

14.10.2016

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud - Est

ANUNŢ DE INTENŢIE PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunt intentie Bucuresti 17-21.10.2016

 

13.10.2016

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud - Est

ANUNŢ PRIVIND OFERTANTUL CĂSTIGĂTOR AL ACHIZIŢIEI DE SERVICII HOTELIERE

Anunt atribuire Sibiu 18-20.10.2016

 

13.10.2016

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud - Est

ANUNŢ DE INTENŢIE PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunt intentie Sibiu 18-20.10.2016

 

07.10.2016

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud - Est

ANUNŢ PRIVIND OFERTANTUL CĂSTIGĂTOR AL ACHIZIŢIEI DE SERVICII HOTELIERE

Anunt atribuire Bucuresti 07.10.2016

 

07.10.2016

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud - Est

ANUNŢ DE INTENŢIE PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunt intentie Bucuresti 07.10.2016

 

07.10.2016

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud - Est

ANUNŢ PRIVIND OFERTANTUL CĂSTIGĂTOR AL ACHIZIŢIEI DE SERVICII HOTELIERE

Anunt atribuire Cluj 06.10.2016

 

06.10.2016

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud - Est

ANUNŢ DE INTENŢIE PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunt intentie Cluj 06.10.2016

 

04.10.2016

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud - Est

ANUNŢ PRIVIND OFERTANTUL CĂSTIGĂTOR AL ACHIZIŢIEI DE SERVICII HOTELIERE

Anunt atribuire Bucuresti 04.10.2016

 

04.10.2016

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud - Est

ANUNŢ DE INTENŢIE PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunt intentie Bucuresti 04.10.2016

 

04.10.2016

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud - Est

ANUNŢ PRIVIND OFERTANTUL CĂSTIGĂTOR AL ACHIZIŢIEI DE SERVICII HOTELIERE

Anunt atribuire Bucuresti 03.10.2016

 

03.10.2016

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud - Est

ANUNŢ DE INTENŢIE PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunt intentie Bucuresti 03.10.2016

 

 

 

        Arhivă anunturi achizitii 2015

 

        Arhivă anunturi achizitii 2014

 

        Arhivă anunturi achizitii 2013

 

 

Use Advanced Search

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2008 OIR POS DRU Regiunea Sud-Est - Toate drepturile rezervate

Ultima actualizare : 29.02.2024

 

Legături rapide