OIR PECU Regiunea Sud-Est,  Brăila, Str. Industriei, nr.17, tel. 0239 610749, 0239 613301, e-mail  : office@fsesudest.ro

 

Exemple de bune practici
 
Documente programatice
 
Legislaţie
 
Alertă nereguli
 

Adrese utile

Fondul Social European în România

 Ministerul Fondurilor Europene

Comisia Europeană

Comisia Europeană->Fondul Social European

Alte legături

 
Informaţii date cu caracter personal
Anunţuri privind achiziţiile

23.12.2020

Ref.: Sprijin pentru OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est în vederea finanțării cheltuielilor de închiriere spațiu (clădire existentă și terenul aferent) necesar desfășurarii activității în perioada 2021-2023

 

    Organismul Intermediar pentru POSDRU Regiunea Sud-Est vă invită să participați la achiziția având ca obiect închirierea unui imobil (clădire existentă și terenul aferent) dotat cu utilităţi şi locuri de parcare, necesar funcționării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  Regiunea Sud-ESt

 

    COD CPV: 70310000-7 - Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile

 

    Data limită de depunere a ofertelor 15.01.2021 ora 10.00 la registratura instituției.

     Anunt_participare

     Documentaţie de atribuire

      Norme procedurale interne

07.12.2020 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est, în calitate de beneficiar, informează că  Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane implementează proiectul cu titlul ”Sprijin acordat Organismului Intermediar Regional POSDRU Sud Est pentru achizitionarea a doua autoturisme necesare bunei desfasurari a activitatilor institutiei si a gestionarii proiectelor POCU 2014-2023.> detalii...

Comunicat_AT_136398_incheiere_achizitii

 

19.11.2020

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est

ANUNŢ OFERTĂ CÂŞTIGĂTOARE PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Nota oferta castigatoare  Brasov 19.11.2020-20.11.2020

 

18.11.2020

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est

ANUNŢ DE ATRIBUIRE ŞI CAIET SARCINI PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunţ participare Brasov 19.11.2020-20.11.2020

Caiet sarcini Brasov 19.11.2020-20.11.2020

 

17.11.2020 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est, în calitate de beneficiar, informează că  Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a semnat Decizia privind  aprobarea finantarii proiectului cu titlul Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Est pentru finanțarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocarea noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare si suplimentarea schemei de personal cu 26 persoane”.> detalii...

Comunicat_AT_139499_achizitii-echipamente IT

Comunicat_AT_139499_achizitii-cablare retea

Comunicat_AT_139499_achizitii-mobilier

Comunicat_AT_139499_achizitii-obiecte de inventar

 

12.11.2020 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est, în calitate de beneficiar, implementează proiectului cu titlul ”Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Est pentru finanțarea cheltuielilor cu utilitațile aferente perioadei 2020 - 2023.> detalii...

Comunicat_AT_127565_incheiere_achizitii

 

04.11.2020

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est

ANUNŢ OFERTĂ CÂŞTIGĂTOARE PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Nota oferta castigatoare  Sibiu 04.11.2020-05.11.2020

 

02.11.2020

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est

ANUNŢ OFERTĂ CÂŞTIGĂTOARE PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Nota oferta castigatoare  Targoviste 03.11.2020-04.11.2020

 

02.11.2020

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est

ANUNŢ DE ATRIBUIRE ŞI CAIET SARCINI PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunţ participare Sibiu 04.11.2020-05.11.2020

Caiet sarcini Sibiu 04.11.2020-05.11.2020

 

29.10.2020

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est

ANUNŢ DE ATRIBUIRE ŞI CAIET SARCINI PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunţ participare Targoviste 03.11.2020-04.11.2020

Caiet sarcini Targoviste 03.11.2020-04.11.2020

 

21.10.2020

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est

ANUNŢ DE ATRIBUIRE ŞI CAIET SARCINI PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunţ participare Slatina 03.11.2020-04.11.2020

Caiet sarcini Slatina 03.11.2020-04.11.2020

 

21.10.2020

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est

ANUNŢ DE ATRIBUIRE ŞI CAIET SARCINI PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunţ participare Bucureşti 02.11.2020-03.11.2020

Caiet sarcini Bucureşti 02.11.2020-03.11.2020

 

20.10.2020

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est

ANUNŢ OFERTĂ CÂŞTIGĂTOARE PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Nota oferta castigatoare  Craiova 22.10.2020-23.10.2020

 

13.10.2020

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est

ANUNŢ DE ATRIBUIRE ŞI CAIET SARCINI PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunţ participare Craiova 22.10.2020-23.10.2020

Caiet sarcini Craiova 22.10.2020-23.10.2020

 

12.10.2020 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est, în calitate de beneficiar, implementează proiectului cu titlul ”Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Est pentru finanțarea cheltuielilor cu utilitațile aferente perioadei 2020 - 2023.> detalii...

Comunicat_AT_127565_achizitii

 

29.09.2020

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est

ANUNŢ OFERTĂ CÂŞTIGĂTOARE PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Nota oferta castigatoare  Bucureşti 30.09.2020-02.10.2020

 

01.10.2020 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est implementeaza proiectul: ,,Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Est pentru finanțarea cheltuielilor cu achizitia de echipamente IT (laptop-uri) si soft-uri aferente” > detalii...

Comunicat_AT_137844_incheiere_achizitii

 

24.09.2020

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est

ANUNŢ DE ATRIBUIRE ŞI CAIET SARCINI PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunţ participare Bucureşti 30.09.2020-02.10.2020

Caiet sarcini Bucureşti 30.09.2020-02.10.2020

 

20.07.2020 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est, în calitate de beneficiar, informează că  Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane implementează proiectul cu titlul ”Sprijin acordat Organismului Intermediar Regional POSDRU Sud Est pentru achizitionarea a doua autoturisme necesare bunei desfasurari a activitatilor institutiei si a gestionarii proiectelor POCU 2014-2023.> detalii...

Comunicat_AT_136398_achizitii

 

30.03.2020 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est, în calitate de beneficiar, informează că  Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a semnat Decizia privind  aprobarea finantarii proiectului cu titlul ”Sprijin acordat Organismului Intermediar Regional POSDRU Sud Est pentru achizitionarea a doua autoturisme necesare bunei desfasurari a activitatilor institutiei si a gestionarii proiectelor POCU 2014-2023.> detalii...

 

03.03.2020

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est

ANUNŢ OFERTĂ CÂŞTIGĂTOARE PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Nota oferta castigatoare  Bucureşti 04.03.2020-05.03.2020

 

02.03.2020

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est

ANUNŢ DE ATRIBUIRE ŞI CAIET SARCINI PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunţ participare Bucureşti 04.03.2020-05.03.2020

Caiet sarcini Bucureşti 04.03.2020-05.03.2020

 

25.02.2020

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est

ANUNŢ DE ATRIBUIRE ŞI CAIET SARCINI PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunţ participare Bucureşti 27.02.2020-28.02.2020

Caiet sarcini Bucureşti 27.02.2020-28.02.2020

 

12.02.2020

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est

ANUNŢ OFERTĂ CÂŞTIGĂTOARE PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Nota oferta castigatoare  Bucureşti 17.02.2020-19.02.2020

 

07.02.2020

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est

ANUNŢ DE ATRIBUIRE ŞI CAIET SARCINI PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunţ participare Bucureşti 17.02.2020-19.02.2020

Caiet sarcini Bucureşti 17.02.2020-19.02.2020

 

28.01.2020

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est

ANUNŢ OFERTĂ CÂŞTIGĂTOARE PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Nota oferta castigatoare  Bucureşti 28.01.2020-29.01.2020

 

27.01.2020

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est

ANUNŢ DE ATRIBUIRE ŞI CAIET SARCINI PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunţ participare Bucureşti 28.01.2020-29.01.2020

Caiet sarcini Bucureşti 28.01.2020-29.01.2020

 

 

        Arhivă anunturi achizitii 2019

 

        Arhivă anunturi achizitii 2018

       

        Arhivă anunturi achizitii 2017

 

        Arhivă anunturi achizitii 2016

 

        Arhivă anunturi achizitii 2015

 

        Arhivă anunturi achizitii 2014

 

        Arhivă anunturi achizitii 2013

 

 

Use Advanced Search

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2008 OIR POS DRU Regiunea Sud-Est - Toate drepturile rezervate

Ultima actualizare : 07.07.2023

 

Legături rapide