OIR PECU Regiunea Sud-Est,  Brăila, Str. Industriei, nr.17, tel. 0239 610749, 0239 613301, e-mail  : office@fsesudest.ro

 

Exemple de bune practici
 
Documente programatice
 
Legislaţie
 
Alertă nereguli
 

Adrese utile

Fondul Social European în România

 Ministerul Fondurilor Europene

Comisia Europeană

Comisia Europeană->Fondul Social European

Alte legături

 
Informaţii date cu caracter personal
Anunţuri privind achiziţiile

        Documente programatice

 

    În această secţiune puteţi consulta documentele programatice relevante pentre perioada de programare 2007-2013:
 

  Planul Regional de Acţiune pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Incluziune Socială 2009 – 2011, Regiunea Sud – Est (PRAOIS SE)
 
Planul de Dezvoltare Regională 2007-2013 – Regiunea Sud – Est

  PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007 -2013

  Documentul Cadru de Implementare a POSDRU 2007 - 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Use Advanced Search

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2008 OIR POS DRU Regiunea Sud-Est - Toate drepturile rezervate

Ultima actualizare : 16.04.2024

 

Legături rapide