OIR POSDRU Sud-Est Brăila, Str. Industriei, nr.17, tel. 0239 610749, 0239 613301, e-mail  : office@fsesudest.ro

 

Exemple de bune practici
 
Documente programatice
 
Legislaţie
 
Alertă nereguli
 

Adrese utile

Fondul Social European în România

 Ministerul Fondurilor Europene

Comisia Europeană

Comisia Europeană->Fondul Social European

Alte legături

 
Informaţii date cu caracter personal
Anunţuri privind achiziţiile

Evaluatori independenţi

    În cadrul acestei secţiuni puteţi consulta informaţii privind:

•    Anunţ privind crearea bazei de date a potenţialilor evaluatori independenţi

    Modalitatea de înscriere în baza de date a potenţialilor evaluatori independenţi

Anunţ privind crearea bazei de date a potenţialilor evaluatori independenţi

    În perioada 15.01.2008 – 28.02.2008, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  crează o bază de date la nivel naţional a potenţialilor evaluatori independenţi, în vederea asigurării unui plus de valoare şi imparţialitate procesului de evaluare a proiectelor finanţate din Fondul Social European.
    Din baza de date astfel creată se vor selecta, printr-o procedură care va fi anunţată ulterior, evaluatorii independenţi pentru proiectele depuse în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Modalitatea de înscriere în baza de date a potenţialilor evaluatori independenţi

    Toţi evaluatorii de proiecte interesaţi, cu experienţă în domeniu, sunt invitaţi să completeze tabelul alăturat şi să îl transmită electronic, împreună cu  modelul de Curriculum Vitae agreat de Uniunea Europeană, la adresele de e-mail ale Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismelor Intermediare până la data de 28.02.2008. Informaţiile vor fi transmise în limba română. Orice informaţii false sau posibile conflicte de interese vor conduce la eliminarea persoanei din baza de date.

•    Tabelul alăturat
    Curriculum Vitae  
•    Adresele de e-mail ale Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismelor Intermediare

 

 

Use Advanced Search

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2008 OIR POS DRU Regiunea Sud-Est - Toate drepturile rezervate

Ultima actualizare : 19.02.2019

 

Legături rapide