OIR PECU Regiunea Sud-Est,  Brăila, Str. Industriei, nr.17, tel. 0239 610749, 0239 613301, e-mail  : office@fsesudest.ro

 

Exemple de bune practici
 
Documente programatice
 
Legislaţie
 
Alertă nereguli
 

Adrese utile

Fondul Social European în România

 Ministerul Fondurilor Europene

Comisia Europeană

Comisia Europeană->Fondul Social European

Alte legături

 
Informaţii date cu caracter personal
Anunţuri privind achiziţiile

Adrese utile instituţii

 

        Pagini oficiale ale Organismelor Intermediare PECU:

•   OIR PECU Regiunea Nord-Est
www.fsenordest.ro
•   OIR PECU Regiunea Sud-Muntenia
www.fsesudmuntenia.ro
•   OIR PECU Regiunea Sud-Vest Oltenia
www.oirsvfse.ro
•   OIR PECU Regiunea Vest
www.oirposdru-vest.ro
•   OIR PECU Regiunea Nort-Vest
www.runv.ro
•   OIR PECU Regiunea Centru
www.oirposdrucentru.ro

•   OIR PECU Regiunea Bucureşti-Ilfov
www.oirbi.ro


•   Organism Intermediar Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 
www.posdru.edu.ro
•   Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic  
www.tvet.ro
•   Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă  
www.fse.anofm.ro

 

        Pagini oficiale ale Autorităţilor de management

•   Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
www.mmssf.ro/website/ro/amposdru_a.jsp
•    Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS)  Ministerul Economiei şi Finanţelor
www.fonduri-ue.ro
•    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative
http://modernizare.mai.gov.ro/modules/freecontent/index.php?id=8
•    Ministerul Economiei şi Finanţelor
www.mfinante.ro
•   Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
www.inforegio.ro
•   Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice Ministerul Economiei şi Finanţelor
www.minind.ro/fond.html

•   Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu - Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile
www.mediu.ro  
•   Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Transport Ministerul Transporturilor
www.mt.ro

 

        Pagini oficiale ale unor instituţii din România:

•    Guvernul României
www.guv.ro
•    Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
www.mmuncii.ro

•    Ministerul Fondurilor Europene
www.fonduri-ue.ro
•    Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
www.edu.ro
•    Ministerul Economiei şi Finanţelor
www.mfinante.ro

•    Ministerul Transporturilor
www.mt.ro
•    Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile
www.mmediu.ro
•    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
www.mie.ro
•    Ministerul Internelor şi Reformei Administrative
www.mai.gov.ro
•    Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice
www.anrmap.ro

   
        Pagini oficiale ale Uniunii Europene:  

•    Pagina principală
www.europa.eu
•    Activităţi
http://europa.eu/index_ro.htm
•    Programele Naţionale de Reformă
http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/national_en.htm
•    Comisia Europeană
http://ec.europa.eu/index_ro.htm

•    Comisia Europeană, Direcţii generale şi servicii
http://ec.europa.eu/dgs_ro.htm

•    Direcţia Generală pentru Ocupare, Afaceri Sociale şi Egalitate de Şanse
http://ec.europa.eu/dgs/employment_social/index_en.htm

•    Direcţia Generală pentru Politică Regională
http://ec.europa.eu/dgs/regional_policy/index_en.htm

•    Direcţia Generală pentru Educaţie şi Cultură
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.html

•    Reprezentanţa Comisiei Europene în România
http://www.infoeuropa.ro/jsp/page.jsp?cid=50&lid=1&changeLangEv=1&changeLangEv=1

 
        Servicii:

•    O scurtă privire asupra Europei: Informaţii pentru cetăţeni
http://europa.eu/abc/index_en.htm  
•    Pagina de internet a tinerilor
http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=ro
•    Europa ta (Cetăţeni)
http://ec.europa.eu/youreurope/nav/en/citizens/index.html
•    Europa ta (Afaceri)
http://ec.europa.eu/youreurope/nav/en/business/index.html
•    Editura Uniunii Europene (Biroul de publicaţii oficiale al Uniunii Europene)
http://publications.europa.eu/index_en.html
•    Achiziţii publice
http://europa.eu/publicprocurement/index_en.htm
•    PreLex – Monitorizarea procesului de luare a deciziilor între instituţii
http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=ro  
•    Eur-lex – Acces la legislaţia Uniunii Europene
http://eur-lex.europa.eu/ro/index.htm
•    Scadplus – Sintezele legislaţiei europene  
http://europa.eu/scadplus/scad_en.htm
•    Cordis – Serviciul de informare al Comunităţii de cercetare şi dezvoltare
http://cordis.europa.eu/en/home.html
•    Eurostat
http://ec.europa.eu/comm/dgs/eurostat/index_en.htm

        Politici:

•    Site-ul oficial al Fondului Social European
http://ec.europa.eu/employment_social/esf2000/index_en.html
•    Ocupare, afaceri sociale şi egalitate de şanse
http://ec.europa.eu/employment_social/index_en.html
•    Educaţie şi formare
http://ec.europa.eu/education/index_en.html

•    Oportunităţi de învăţare
http://europa.eu.int/ploteus/portal/home.jsp
•    Politica regională
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

        Alte instituţii ale Uniunii Europene:

•    Parlamentul European
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_ro.htm
•    Consiliul Uniunii Europene
http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?lang=ro&id=1&mode=g&name=%20 
•    Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene
http://curia.europa.eu/en/transitpage.htm

•    Comitetul Economic şi Social European
http://eesc.europa.eu/index_en.asp

•    Curtea Europeană de Conturi
http://www.eca.eu.int/index_ro.htm

•    Comitetul Regiunilor
http://www.cor.europa.eu/en/index.htm

•    Avocatul Poporului
http://www.euro-ombudsman.eu.int/home/ro/default.htm
•    Banca Centrală Europeană
http://www.ecb.int/ecb/html/index.en.html

 

 

Use Advanced Search

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2008 OIR PECU Regiunea Sud-Est - Toate drepturile rezervate

Ultima actualizare : 29.02.2024

 

Legături rapide