OIR POSDRU Sud-Est Brăila, Str. Industriei, nr.17, tel. 0239 610749, 0239 613301, e-mail  : office@fsesudest.ro

 

Exemple de bune practici
 
Documente programatice
 
Legislaţie
 
Alertă nereguli
 

Adrese utile

Fondul Social European în România

 Ministerul Fondurilor Europene

Comisia Europeană

Comisia Europeană->Fondul Social European

Alte legături

 
Informaţii date cu caracter personal
Anunţuri privind achiziţiile

04.10.2021- Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman publică Lista proiectelor contractate pe regiuni de implementare actualizare la 30.09.2021.

01.07.2021 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est implementeaza proiectul: ,,Sprijin acordat Organismului Intermediar Regional POSDRU Sud Est pentru achizitionarea a doua autoturisme necesare bunei desfasurari a activitatilor institutiei si a gestionarii proiectelor POCU 2014-2020 > detalii...

01.06.2021 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est implementeaza proiectul: ,,Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de închiriere spațiu (clădire existenta si terenul aferent) necesar desfășurării activității BJ Constanta > detalii...

01.06.2021 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est implementeaza proiectul: ,,Sprijin pentru finantarea cheltuielilor de inchiriere spatiu (cladire existenta si terenul aferent) necesar desfasurarii activitatii Unitatii Judetene Tulcea > detalii...

09.04.2021 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL PENTRU POSDRU Regiunea Sud-Est organizează examen pentru promovarea în grad profesional a unor funcționari publici care ocupă funcții de execuție prevăzute în anexa nr. 1  > detalii...

08.04.2021 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL PENTRU POSDRU Regiunea Sud-Est organizează concurs pentru promovarea în clasă a unui funcționar public care ocupă funcția de execuție prevăzută în anexa nr. 1  > detalii...

01.04.2021 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentruDezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est implementează proiectul: ,,Asigurare servicii transport și cazare necesare funcționării OIRPOSDRU Regiunea SUD-EST” > detalii...

01.04.2021 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentruDezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est a implementat proiectul: ,,Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est” > detalii...

21.01.2021 - Vă informăm că a fost modificată secțiunea  1.1.3 Calendarul procedurii pentru închirierea spaţiului din cadrul documentatiei de atribuire pentru achiziția având ca obiect închirierea unui imobil (clădire existentă și terenul aferent) dotat cu utilităţi şi locuri de parcare, necesar funcționării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  Regiunea Sud-Est > detalii...

21.01.2021 - OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est publică următoarele informații: Pe parcursul anului 2020, la nivelul OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est nu au fost primite bunuri cu titlu gratuit în cadrul unor activităţi de protocol în exercitarea funcţiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

Use Advanced Search

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2008 OIR POS DRU Regiunea Sud-Est - Toate drepturile rezervate

Ultima actualizare : 27.06.2022

 

Legături rapide