BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea, prin concurs, a funcției publice de execuție vacante de Consilier superior, clasa I,  din cadrul Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud – Est, Compartiment Managementul Informației

 

1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2.  Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

3. Hotararea Guvernului nr.344/2014 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative;

4. Hotararea Guvernului nr.457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale;

5.Ordonanța nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul de convergență.

6. PC - Depanare si modernizare - editia a IV-a, Autor: Scott Mueller - Editura Teora

7. Retele de calculatoare pentru incepatori, Autor: Habraken Joe - Editura ALL

8. Rețele de calculatoare – depanare și monitorizare, Autor: Terry Ogletree, Editura Teora

9. Retele locale de calculatoare. Proiectare si administrare, Editia II, Autori: Adrian Munteanu - Editura Teora

10.Retele Windows. Servere si clienti, Exemple practice, Autori: Adrian Munteanu, Valerica Greavu-Serban, Gabriel Cristescu - Editura Polirom

11.Windows XP Professional, Autori: Robert Cowart, brian Knittel - Editura Teora

12.Microsoft Windows 7 in imagini, Autori: Mark Edward Soper - Editura Teora

13.Manual Windows 8, Autori: Katherine Murray - Editura Teora

14.Windows Server 2003 pentru administratori, Autori: Nelson Ruest, Danielle Ruest - Editura ALL

15.Introducing Windows Server 2012 RTM Edition, Autor: Mitch Tulloch - PDF ebook

16.Installing and Configuring Windows Server 2012 – Training guide, Autor: Mitch Tulloch -  Editura: MICROSOFT PRESS

17.Microsoft Office 2007. Ghid vizual rapid (Word, Exel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher), Autor: Steve Schwartz, Traducere: Emilian Cercel - Editura Niculescu

18.Office 2013 (Chip Kompakt), Autor: *** - Editura 3D MEDIA COMMUNICATIONS

19.Dezvoltarea aplicațiilor Web folosind XHTML, PHP si MySQL, Autor: Traian Anghel - Editura Polirom

20.Javascript fara mistere. Ghid pentru autodidacti, Autor: Jim Keogh - Editura: ROSETTI EDUCATIONAL

21.JavaScript, Autor: Richard Wagner, R. Allen Wyke - Editura Teora