OIR PECU Regiunea Sud-Est,  Brăila, Str. Industriei, nr.17, tel. 0239 610749, 0239 613301, e-mail  : office@fsesudest.ro

 

Exemple de bune practici
 
Documente programatice
 
Legislaţie
 
Alertă nereguli
 

Adrese utile

Fondul Social European în România

 Ministerul Fondurilor Europene

Comisia Europeană

Comisia Europeană->Fondul Social European

Alte legături

 
Informaţii date cu caracter personal
Anunţuri privind achiziţiile

„ Promovarea culturii antreprenoriale la nivelul regiunii Sud-Est”

 

 

 

Obiective specifice:
• Implementarea schimbării mentalităţii sistemului penitenciarului românesc referitoare la incluziunea socială a deţinuţilor implicând toate grupurile profesionale şi toţi factorii interesaţi.
• Creşterea posibilităţii interne prin pregătirea agenţilor de inovare de a implementa managementul calităţii şi abordarea îmbunătăţirii continue care va promova implmentarea practicilor de reinserţie socială a deţinuţilor şi a dezvoltării personale.
• Implicarea deţinuţilor în dezvoltarea strategiilor de reinserţie activă.
Prezentarea succintă a rezultatelor obţinute:
Administraţia Naţională a Penitenciarelor a fost una dintre primele instituţii din România care a obţinut finanţarea unui proiect din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Valoarea adăugată a proiectului a constat în abordarea holistică a următoarelor trei dimensiuni esenţiale ale sistemului penitenciar:
1. dezvoltarea de programe de reintegrare în care rolul central să revină deţinutului, programe de achiziţie de competenţe şi dezvoltarea spiritului antreprenorial.
2. pregătirea şi motivarea angajaţilor din sistemul penitenciar prin promovarea unei culturi participative, implicarea personalului în crearea de soluţii etc.
3. cooperarea cu agenţii relevanţi – deschiderea penitenciarelor către societate şi implicarea diferitelor structuri ale societăţii civile în procesul de pregătire a reinserţiei pe piaţa muncii, după liberare a deţinuţilor.
În vederea asigurării sustenabilităţii întervenţiilor de dezvoltare organizaţională, în scopul îmbunătăţirii accesului şi participării persoanelor private de libertate pe piaţa muncii, s-a asigurat diseminarea programelor educaţionale şi a instrumentelor vizând îmbunătăţirea continuă, în cadrul altor 10 unităţi penitenciare: Arad, Bacău, Bistriţa, Colibaşi, Giurgiu, Oradea, Ploieşti, Severin, Târgu Jiu, şi Vaslui
În perioada de implementare a proiectului au fost înscrişi la cursuri de calificare, în meserii pentru care există cerere pe piaţa muncii un număr de 621 persoane private de libertate (dintre care 166 femei). Cursurile de calificare au fost absolvite de 560 de participanţi (dintre care 139 femei), având o rată de promovabilitate de 90%. Meseriile vizate au fost:
- lucrător finisor în construcţii
- lucrător instalator pentru construcţii
- lucrător salubrizare
- lucrător tâmplărie
- lucrător în comerţ
- operator introducere, validare şi prelucrare date
- operator confecţioner industrial
- confecţioner, asamblor articole textile
- imprimator pe mătase, lemn şi textile
- frizer.
Caracterul transnaţional al proiectului rezidă, pe lângă parteneriatul solid creat între cele două sisteme penitenciare şi din faptul că, în dezvoltarea diferitelor programe au fost avute în vedere bunele practici existente în alte şapte sisteme penitenciare din ţări ale Uniunii Europene. Au fost
organizate vizite de studiu în unităţi penitenciare din: Belgia, Franţa, Italia, Germania, Austria, Spania şi Marea Britanie.
 

Titlul proiectului:

 Creşterea şanselor de incluziune socială a persoanelor aflate în detenţie prin o mai bună educaţie, informare a societăţii şi îmbunătăţirea activităţilor în penitenciar”

Domeniul Major de interventie:

Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii

Durata proiectului:

Noiembrie 2008 - Noiembrie 2011

Contributia FSE:

16.569.364 RON

Bugetul total:

18.498.407 RON

Participanti:

710

Tara:

Romania

Organizatie:

Administraţia Naţională a Penitenciarelor

Detalii de contact:

  Website : www.anp.ro

 

     

 

Use Advanced Search

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2008 OIR POS DRU Regiunea Sud-Est - Toate drepturile rezervate

Ultima actualizare : 22.04.2024

 

Legături rapide