OIR PECU Regiunea Sud-Est,  Brăila, Str. Industriei, nr.17, tel. 0239 610749, 0239 613301, e-mail  : office@fsesudest.ro

 

Exemple de bune practici
 
Documente programatice
 
Legislaţie
 
Alertă nereguli
 

Adrese utile

Fondul Social European în România

 Ministerul Fondurilor Europene

Comisia Europeană

Comisia Europeană->Fondul Social European

Alte legături

 
Informaţii date cu caracter personal
Anunţuri privind achiziţiile

„Egalitate la angajare şi la locul de muncă – Campanie de informare şi conştientizare în vederea schimbării atitudinii sociale şi a stereotipurilor la angajare şi la locul de muncă ”

 

 

 

Obiectivul general al proiectului ”Egalitate la angajare şi la locul de muncă – Campanie de informare şi conştientizare în vederea schimbării atitudinii sociale şi a stereotipurilor la angajare şi la locul de muncă” a vizat creşterea nivelului de informare şi conştientizare a fenomenului de discriminare pe piaţa muncii din România, atât în rândul angajatorilor, cât şi în rândul angajaţilor, în vederea schimbării atitudinii sociale şi stereotipurilor la angajare şi la locul de muncă.
 În urma activităţii din cadrul proiectului a fost înfiinţată asociaţia “Observatorul Social din România”, asociaţie ce va continua activitatea de cercetare şi informare în domeniul egalităţii de şanse.
 Manualul de Incluziune Socială pentru Firme este primul şi singurul manual de profil din România şi are drept scop prezentarea problematicii discriminării pe piaţa muncii pentru angajatori, în scopul evidenţierii efectelor negative ale acesteia şi propunerii unor recomandări concrete, bazate pe exemple de practici pozitive la nivel european, pe care angajatorii să le pot pune în practică la locul de muncă.
 În urma succesului cursurilor desfăşurate în cadrul proiectului a fost introdus în premieră în România un curs de “Egalitate la angajare şi la locul de muncă” în planul de învăţământ al programului de master “Managementul Resurselor Umane”, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti.
 Activitatea de cercetare derulată pe întreaga durată a proiectului s-a finalizat cu o serie de studii şi 2 barometre de incluziune socială, primele de acest gen din România. Elementele noi sunt designul şi construirea instrumentelor de cercetare care au fost conceput exclusiv de echipa proiectului.
 Mesajul unic al campaniei a fost adaptat pentru fiecare categorie vulnerabilă în parte, dar se adresează în acelaşi timp şi publicului larg. Întreaga campanie, spoturile radio şi TV, dar şi materialele publicitare au fost difuzate după un plan media bine definit, pentru a atinge grupurile ţintă vizate.
În special prin intermediul cursurilor, dar şi al campaniei s-a menţinut o relaţie directă cu publicul ţintă, respectiv o relaţie indirectă cu populaţia.
 

În primul an de implementare a proiectului s-au organizat cursuri pentru următoarele categorii de participanţi:
Angajaţi – 100 de participanţi. Cursurile s-au desfăşurat într-o locaţie unică, în două serii consecutive, fiecare serie cu câte două grupe de cursanţi simultan;
Viitori angajaţi (studenţi) – 100 de participanţi. Cursurile s-au desfăşurat într-o locaţie unică, în două serii consecutive, fiecare serie cu câte două grupe de cursanţi simultan;

 

În al doilea an de implementare a proiectului s-au organizat cursuri pentru următoarele categorii de participanţi:

Manageri – 100 de participanţi. Cursurile au fost programate să se deruleze în trei locaţii din Bucureşti, Iaşi şi Cluj-Napoca

Specialişti în incluziune socială – 50 de participanţi. Cursul s-a desfăşurat într-o locaţie unică, cu două grupe de cursanţi simultan

Viitori angajaţi (studenţi) – 100 de participanţi. Cursurile au fost programate să se deruleze la cele trei universităţi partenere în proiect: Universitatea din Bucureşti, Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi şi Universitatea Babeş Bolyai din Cluj-Napoca

 

Angajaţi – 50 de participanţi. Cursul s-a desfăşurat într-o locaţie unică, cu două grupe de cursanţi simultan;

 

Titlul proiectului:

 Egalitate la angajare şi la locul de muncă – Campanie de informare şi conştientizare în vederea schimbării atitudinii sociale şi a stereotipurilor la angajare şi la locul de muncă

Domeniul Major de interventie:

Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii

Durata proiectului:

Decembrie 2009- Noiembrie 2011

Contributia FSE:

6.742.084.44 RON

Bugetul total:

7.527.700 RON

Participanti:

500

Tara:

România

Organizatie:

Universitatea din Bucureşti

Detalii de contact:

 www.observatorul-social.ro ; panzaru@unibuc.ro

 

     

 

Use Advanced Search

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2008 OIR POS DRU Regiunea Sud-Est - Toate drepturile rezervate

Ultima actualizare : 22.04.2024

 

Legături rapide