OIR PECU Regiunea Sud-Est,  Brăila, Str. Industriei, nr.17, tel. 0239 610749, 0239 613301, e-mail  : office@fsesudest.ro

 

Exemple de bune practici
 
Documente programatice
 
Legislaţie
 
Alertă nereguli
 

Adrese utile

Fondul Social European în România

 Ministerul Fondurilor Europene

Comisia Europeană

Comisia Europeană->Fondul Social European

Alte legături

 
Informaţii date cu caracter personal
Anunţuri privind achiziţiile

       

 

18.12.2018

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est

ANUNŢ OFERTĂ CÂŞTIGĂTOARE PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunţ oferta castigatoare Bucureşti 19.12.2018-20.12.2018

 

14.12.2018

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est

ANUNŢ DE ATRIBUIRE ŞI CAIET SARCINI PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunţ participare Bucureşti 19.12.2018-20.12.2018

Caiet sarcini Bucureşti 19.12.2018-20.11.2018

 

06.12.2018

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est

ANUNŢ OFERTĂ CÂŞTIGĂTOARE PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunţ oferta castigatoare Bucureşti 06.12.2018-07.12.2018

 

04.12.2018

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est

ANUNŢ DE ATRIBUIRE ŞI CAIET SARCINI PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunţ participare Bucureşti 06.12.2018-07.12.2018

Caiet sarcini Bucureşti 06.12.2018-07.12.2018

 

09.11.2018

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est

ANUNŢ OFERTĂ CÂŞTIGĂTOARE PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunţ oferta castigatoare Bucureşti 11.11.2018-30.11.2018

 

09.11.2018

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est

ANUNŢ DE ATRIBUIRE ŞI CAIET SARCINI PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunţ participare Bucureşti 11.11.2018-30.11.2018

Caiet sarcini Bucureşti 11.11.2018-30.11.2018

 

07.11.2018

Ref.:Închiriere spațiu cu destinația birou necesar funcţionării Unităţii Judeţene Constanța din cadrul OIR POSDRU Regiunea Sud-Est”

 

    Organismul Intermediar pentru POSDRU Regiunea Sud-Est vă invită să participați la achiziția având ca obiect închirierea unui spațiu cu destinația birou pentru Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  Regiunea Sud-Est (pentru desfășurarea activității Unităţii Judeţene Constanța)

    COD CPV: 70310000-7 - Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile

 

    Data limită de depunere a scrisorilor de intentie 01.05.2019 ora 12.00 la sediul autorității contractante sau prin email la adresa office@fsesudest.ro.

 

     Instructiuni_ofertanti

     Caiet_de_sarcini

     Anunt_participare

06.11.2018

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est

ANUNŢ DE ATRIBUIRE ŞI CAIET SARCINI PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunţ participare Timişoara 20.11.2018-23.11.2018

Caiet sarcini Timişoara 22.10.2018-09.11.2018

 

22.10.2018

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est

ANUNŢ OFERTĂ CÂŞTIGĂTOARE PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunţ oferta castigatoare Bucureşti 22.10.2018-09.11.2018

 

18.10.2018

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est

ANUNŢ DE ATRIBUIRE ŞI CAIET SARCINI PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunţ participare şi caiet sarcini Bucureşti 22.10.2018-09.11.2018

 

27.09.2018

Ref.:Închiriere spațiu cu destinația birou necesar funcţionării Unităţii Judeţene Tulcea din cadrul OIR POSDRU Regiunea Sud-Est”

 

    Organismul Intermediar pentru POSDRU Regiunea Sud-Est vă invită să participați la achiziția având ca obiect închirierea unui spațiu cu destinația birou pentru Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  Regiunea Sud-Est (pentru desfășurarea activității Unităţii Judeţene Tulcea)

 

    COD CPV: 70310000-7 - Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile

 

    Data limită de depunere a scrisorilor de intentie 05.10.2018 ora 12.00 la sediul autorității contractante  sau prin email la adresa office@fsesudest.ro.

 

     Instructiuni_ofertanti

     Caiet_de_sarcini

     Anunt_participare

 

13.09.2018 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est, în calitate de beneficiar, informează că  Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a semnat Decizia privind  aprobarea finantarii proiectului cu titlul Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de închiriere spațiu (clădire existenta si terenul aferent) necesar desfășurării activității Unității Județene Tulcea. > detalii...

13.09.2018 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est, în calitate de beneficiar, informează că  Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a semnat Decizia privind  aprobarea finantarii proiectului cu titlul Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est”. > detalii...

13.09.2018 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est, în calitate de beneficiar, informează că  Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a semnat Decizia privind  aprobarea finantarii proiectului cu titlul Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor pentru personalul OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est implicat în gestionarea POSDRU si POCU. > detalii...

 

 

 

        Arhivă anunturi achizitii 2017

 

        Arhivă anunturi achizitii 2016

 

        Arhivă anunturi achizitii 2015

 

        Arhivă anunturi achizitii 2014

 

        Arhivă anunturi achizitii 2013

 

 

Use Advanced Search

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2008 OIR POS DRU Regiunea Sud-Est - Toate drepturile rezervate

Ultima actualizare : 22.04.2024

 

Legături rapide