OIR PECU Regiunea Sud-Est,  Brăila, Str. Industriei, nr.17, tel. 0239 610749, 0239 613301, e-mail  : office@fsesudest.ro

 

Exemple de bune practici
 
Documente programatice
 
Legislaţie
 
Alertă nereguli
 

Adrese utile

Fondul Social European în România

 Ministerul Fondurilor Europene

Comisia Europeană

Comisia Europeană->Fondul Social European

Alte legături

 
Informaţii date cu caracter personal
Anunţuri privind achiziţiile

08.06.2021

Ref.: „Sprijin pentru OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est in vederea finanțării cheltuielilor de închiriere spațiu (clădire existentă și terenul aferent) necesar desfășurarii activității Unității Județene Constanța 2021-2023

 

    Organismul Intermediar pentru POSDRU Regiunea Sud-Est vă invită să participați la achiziția având ca obiect: Închiriere imobil (un spațiu de birouri de aproximativ 30 mp) necesar funcționării OIR SE - Biroul Județean Constanța

 

    COD CPV: 70310000-7 - Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile

 

    Data limită de depunere a ofertelor 16.06.2021 ora 16.00 la registratura instituției sau pe email office@fsesudest.ro .

 

Anunţ de intentie

Documentatia de atribuire

Instructiuni ofertanti

Norme procedurale interne

 

26.05.2021

Ref.: „Sprijin pentru OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est in vederea finanțării cheltuielilor de închiriere spațiu (clădire existentă și terenul aferent) necesar desfășurarii activității Unității Județene Tulcea 2021-2023

 

    Organismul Intermediar pentru POSDRU Regiunea Sud-Est vă invită să participați la achiziția având ca obiect: Închiriere imobil (un spațiu de birouri de aproximativ 30 mp) necesar funcționării OIR SE - Biroul Județean Tulcea

 

    COD CPV: 70310000-7 - Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile

 

    Data limită de depunere a ofertelor 03.06.2021 ora 16.00 la registratura instituției sau pe email office@fsesudest.ro .

 

Anunţ de intentie

Documentatia de atribuire

Instructiuni ofertanti

Norme procedurale interne

 

16.04.2021

Anunț publicitar privind achiziționarea de servicii de telefonie mobilă și de telecomunicații

 

 Anunţ publicitar

 

15.03.2021

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est

ANUNŢ OFERTĂ CÂŞTIGĂTOARE PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Nota oferta castigatoare  Bucureşti 15.03.2021-15.03.2021

 

10.03.2021

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est

ANUNŢ DE ATRIBUIRE ŞI CAIET SARCINI PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunţ participare Bucuresti 15.03.2021-16.03.2021

Caiet sarcini Bucuresti 15.03.2021-16.03.2021

 

16.02.2021

Ref.: Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Est pentru finanțarea cheltuielilor cu utilitățile aferente perioadei 2020 - 2023

 

ANUNŢ PRIVIND ATRIBUIREA contractului - servicii de medicina muncii pentru personalul OIR POSDRU Regiunea Sud Est

 

Anunţ atribuire

 

10.02.2021

Ref.: Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Est pentru finanțarea cheltuielilor cu utilitățile aferente perioadei 2020 - 2023

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE ŞI CAIET DE SARCINI - servicii de curierat

 

Anunţ participare

Caiet sarcini

Norme interne

 

09.02.2021

Ref.: Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Est pentru finanțarea cheltuielilor cu utilitățile aferente perioadei 2020 - 2023

 

ANUNŢ PRIVIND ATRIBUIREA contractului - servicii de sănătate și securitate în muncă(SSM)

și servicii privind apărarea incendiilor și protecție civilă (PSI)

 

Anunţ atribuire

 

26.01.2021

Ref.: Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Est pentru finanțarea cheltuielilor cu utilitățile aferente perioadei 2020 - 2023

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE ŞI CAIET DE SARCINI - servicii de medicina muncii pentru personalul

OIR POSDRU Regiunea Sud Est

 

Anunţ participare

Caiet sarcini

 

21.01.2021 - Vă informăm că a fost modificată secțiunea  1.1.3 Calendarul procedurii pentru închirierea spaţiului din cadrul documentatiei de atribuire pentru achiziția având ca obiect închirierea unui imobil (clădire existentă și terenul aferent) dotat cu utilităţi şi locuri de parcare, necesar funcționării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  Regiunea Sud-Est

 

Calendar modificat

 

19.01.2021

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est

ANUNŢ OFERTĂ CÂŞTIGĂTOARE PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Nota oferta castigatoare  Suceava_13.01.2021-14.01.2021

 

19.01.2021

Ref.: Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Est pentru finanțarea cheltuielilor cu utilitățile aferente perioadei 2020 - 2023

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE ŞI CAIET DE SARCINI - servicii de sănătate și securitate în muncă(SSM)

și servicii privind apărarea incendiilor și protecție civilă (PSI)

 

Anunţ participare

Caiet sarcini

 

12.01.2021

Ref.: Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est

ANUNŢ DE ATRIBUIRE ŞI CAIET SARCINI PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunţ participare Suceava 13.01.2021-14.01.2021

Caiet sarcini Suceava 13.01.2021-14.01.2021

 

 

        Arhivă anunturi achizitii 2020

 

        Arhivă anunturi achizitii 2019

 

        Arhivă anunturi achizitii 2018

       

        Arhivă anunturi achizitii 2017

 

        Arhivă anunturi achizitii 2016

 

 

Use Advanced Search

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2008 OIR POS DRU Regiunea Sud-Est - Toate drepturile rezervate

Ultima actualizare : 22.04.2024

 

Legături rapide