OIR PECU Regiunea Sud-Est,  Brăila, Str. Industriei, nr.17, tel. 0239 610749, 0239 613301, e-mail  : office@fsesudest.ro

 

Exemple de bune practici
 
Documente programatice
 
Legislaţie
 
Alertă nereguli
 

Adrese utile

Fondul Social European în România

 Ministerul Fondurilor Europene

Comisia Europeană

Comisia Europeană->Fondul Social European

Alte legături

 
Informaţii date cu caracter personal
Anunţuri privind achiziţiile

        Alertă nereguli


        Orice persoană implicată în implementarea şi monitorizarea unui proiect finanţat din POS DRU, sau care  deţine informaţii privind desfăşurarea proiectelor finanţate în cadrul POS DRU, poate trimite alerte privind  neregulile la adresele de e-mail: nereguli.oirse@fsesudest.ro, sesizari.proiecte.fse@fseromania.ro.

Alertele privind neregulile pot fi transmise anonim sau sub semnătură, caz în care va fi păstrată  confidenţialitatea în ceea ce priveşte identitatea expeditorului, iar acesta nu va avea nici o implicare în  procesul de investigare a neregulii.

Cazurile de nereguli vor fi analizate şi investigate de către unităţile de specialitate ale Autorităţii de  Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POS DRU), iar  decizia va fi transmisă în concordanţă cu procedurile interne ale AM POS DRU şi cu legislaţia naţională şi  europeană în vigoare.

În cazul în care sesizarea nu a fost rezolvata de către AM POS DRU în termenul stabilit, alerta privind  neregula constatată poate fi transmisă direct Responsabilului National cu Autorizarea Finanţării, la adresele  de e-mail indicate ca puncte de contact: nao@mfinante.ro; naoinfo@mfinante.ro.

 

                                                                                                                                                                                     

 

Use Advanced Search

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2008 OIR POS DRU Regiunea Sud-Est - Toate drepturile rezervate

Ultima actualizare : 29.02.2024

 

Legături rapide