OIR PECU Regiunea Sud-Est,  Brăila, Str. Industriei, nr.17, tel. 0239 610749, 0239 613301, e-mail  : office@fsesudest.ro

 

Exemple de bune practici
 
Documente programatice
 
Legislaţie
 
Alertă nereguli
 

Adrese utile

Fondul Social European în România

 Ministerul Fondurilor Europene

Comisia Europeană

Comisia Europeană->Fondul Social European

Alte legături

 
Informaţii date cu caracter personal
Anunţuri privind achiziţiile

       

08.12.2014

Ref.: Achiziţionare servicii hoteliere necesare Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud - Est

ANUNŢ PRIVIND OFERTANTUL CĂSTIGĂTOR AL ACHIZIŢIEI DE SERVICII HOTELIERE

Anunt atribuire 08-09.12.2014

Ref.: Achiziţionare servicii hoteliere necesare Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud - Est

ANUNŢ DE INTENŢIE PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunt intentie_08-09.12.2014

03.12.2014

Ref.: Achiziţionare servicii hoteliere necesare Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud - Est

ANUNŢ PRIVIND OFERTANTUL CĂSTIGĂTOR AL ACHIZIŢIEI DE SERVICII HOTELIERE

Anunt atribuire 03-15.11.2014_Piatra Neamt, Anunt atribuire 03-15.11.2014_Braila

03.12.2014

Ref.: Achiziţionare servicii hoteliere necesare Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud - Est

ANUNŢ DE INTENŢIE PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunt intentie_03-15.11.2014,  Anunt intentie_03-15.11.2014

21.11.2014

Ref.: Achiziţionare servicii hoteliere necesare Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud - Est

ANUNŢ DE INTENŢIE PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunt intentie_25-26.11.2014

17.11.2014

Ref.: Achiziţionare servicii hoteliere necesare Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud - Est

ANUNŢ DE INTENŢIE PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunt intentie_20-21.11.2014

13.11.2014

Ref.: Achiziţionare servicii hoteliere necesare Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud - Est

ANUNŢ DE INTENŢIE PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunt intentie_18-21.11.2014

28.10.2014

Ref.: Achiziţionare servicii hoteliere necesare Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud - Est

ANUNŢ DE INTENŢIE PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunt intentie_28-29.10.2014

28.10.2014

Ref.: Achiziţionare servicii hoteliere necesare Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud - Est

ANUNŢ DE INTENŢIE PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunt intentie_29-31.10.2014

23.10.2014

Ref.: „Servicii de asigurare experţi pentru activitatea de introducere date în SMIS pentru Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud Est

ANUNŢ DE INTENŢIE PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII asigurare personal de birou

Denumirea autorităţii contractante:Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud Est.

Adresa: Şoseaua Buzăului nr.3A-corp C2, localitatea Brăila, jud. Brăila, cod poştal 810303, România.

Numărul de telefon:0239-613301, 0239-610749, Fax:0239-610749.

Email:office@fsesudest.ro

Persoana de contact: CRISTIANA MOGOŞ email: cristiana.mogos@fsesudest.ro

Categoria şi descrierea serviciilor care urmează să fie achiziţionate: servicii de asigurare de personal de birou-Cod CPV – 79621000-3 pentru „Servicii de asigurare experţi pentru activitatea de introducere date în SMIS pentru Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud Est.

Sursele de finanţare:asistenţă financiară nerambursabilă din FSE (75%) şi cofinanţare publică (25%)

Titlul proiectului: Servicii de asigurare experţi pentru activitatea de introducere date în SMIS pentru Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud Est

Procedura de atribuire aplicată: “solicitare de oferte”, prevazuta inNormele procedurale interne pentru atribuirea contractelor de servicii din categoriile incluse in anexa 2B la OUG nr 34/2006, a caror valoare este mai mica decat cea prevazuta la art 57 alin 2 din OUG nr 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu completarile si modificarile ulterioare” aprobate prin Decizia nr 179/23.10.2014 a directorului executiv al OIR POSDRU Regiunea S-E”.

Valoare maximă estimată: 237,096.77 lei (fără TVA)

Locul prestării serviciilor: Brăila

Perioada de execuţie: 10 luni

Termen de depunere a ofertelor: Agenţii economici interesaţi sunt invitaţi să depună ofertele până pe data limita 06.11.2014 ora 12.00

Ofertele vor fi depuse la registratura Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud-Est cu sediul în Şoseaua Buzăului nr.3A - corp C2, localitatea Brăila, judeţul Brăila, cod poştal 810303, România, pe fax:0239-610749 sau pe adresa de email office@fsesudest.ro şi cristiana.mogos@fsesudest.ro .

Criteriul de atribuire: cel mai mic preţ.

Rezultate prevăzute: Servicii de asigurare experţi pentru activitatea de introducere date în SMIS pentru Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud Est.

    Descarcă:

      Informatii generale

      Caiet de sarcini

     Formulare (format editabil)

     Contract

20.10.2014

Ref.: Achiziţionare servicii hoteliere necesare Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud - Est

ANUNŢ DE INTENŢIE PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunt intentie_23-24.10.2014

16.10.2014

Ref.: Achiziţionare servicii hoteliere necesare Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud - Est

ANUNŢ DE INTENŢIE PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunt intentie_20-21.10.2014

06.10.2014

Ref.: Achiziţionare servicii hoteliere necesare Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud - Est

ANUNŢ PRIVIND OFERTANTUL CĂSTIGĂTOR AL ACHIZIŢIEI DE SERVICII HOTELIERE

Denumirea autoritătii contractante:Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane-Regiunea Sud-Est.
Adresa: Soseaua Buzăului nr.3A-corp C2, localitatea Brăila, jud. Brăila, cod postal 810303, România.
Numărul de telefon:0239-613301, 0239-610749, Fax:0239-610749.
Email:office@fsesudest.ro
Persoana de contact: FLORIN ARSENE email: florin.arsene@fsesudest.ro

Categoria si descrierea serviciilor care urmează să fie achizitionate:CPV 55100000-1-servicii
hoteliere necesare functionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane-Regiunea Sud-Est.

Sursele de finantare:asistentă financiară nerambursabilă din FSE (75%) si cofinatare publică (25%)
Titlul proiectului: “ Achizitionarea de servicii de transport-cazare necesare functionării Organismului
Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea
Sud-Est ”

Procedura de atribuire aplicată: achizitie directă, exceptată de la aplicarea OUG nr.34/2006 (serviciile
fac parte din Anexa 2B)

Valoare maximă estimată: 885 lei (fără TVA)

Locul prestării serviciilor: Bucuresti

Perioada: 07-08.10.2014

Termen de depunere a ofertelor: 06.10.2014, ora 14.00

Data selectarii ofertantului câstigător: 06.10.2014

Număr de oferte primite: 2

Numele si adresa ofertantului câstigător: Hotel Lev Or Hotel Bucuresti

Criteriul de atribuire: cel mai mic pret

Rezultate prevăzute: servicii de cazare necesare functionării Organismului Intermediar Regional pentru
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane-Regiunea Sud-Est

01.10.2014

Ref.: Achiziţionare servicii hoteliere necesare Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud - Est

ANUNŢ DE INTENŢIE PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Anunt intentie_07-08.10.2014

29.09.2014

Ref.: Achiziţionare servicii hoteliere necesare Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud - Est

ANUNŢ DE INTENŢIE PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Denumirea autoritătii contractante:Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane-Regiunea Sud-Est.
Adresa: Soseaua Buzăului nr.3A-corp C2, localitatea Brăila, jud. Brăila, cod postal 810303, România.
Numărul de telefon:0239-613301, 0239-610749, Fax:0239-610749.
Email:office@fsesudest.ro
Persoana de contact: FLORIN ARSENE email: florin.arsene@fsesudest.ro

Categoria si descrierea serviciilor care urmează să fie achizitionate:CPV 55100000-1-servicii
hoteliere necesare functionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane-Regiunea Sud-Est.

Sursele de finantare:asistentă financiară nerambursabilă din FSE (75%) si cofinatare publică (25%)
Titlul proiectului: “ Achizitionarea de servicii de transport-cazare necesare functionării Organismului
Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea
Sud-Est ”

Procedura de atribuire aplicată: achizitie directă, exceptată de la aplicarea OUG nr.34/2006 (serviciile
fac parte din Anexa 2B)

Valoare maximă estimată: 590 lei (fără TVA)

Locul prestării serviciilor: Bucuresti

Perioada: 01-02.10.2014

Termen de depunere a ofertelor: Agentii economici interesati sunt invitati să depună ofertele până pe
data 30.09.2014 ora 14.00

Ofertele vor fi depuse la registratura Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane-Regiunea Sud-Est cu sediul în Soseaua Buzăului nr.3A-corp
C2, localitatea Brăila, judetul Brăila, cod postal 810303, România, pe fax:0239-610749 sau pe adresa de
email office@fsesudest.ro si florin.arsene@fsesudest.ro.

Criteriul de atribuire: cel mai mic pret.

Rezultate prevăzute:servicii de cazare necesare functionării Organismului Intermediar Regional pentru
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane-Regiunea Sud-Est

29.09.2014

Ref.: Achiziţionare servicii hoteliere necesare Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud - Est

ANUNŢ DE INTENŢIE PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Denumirea autoritătii contractante:Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane-Regiunea Sud-Est.
Adresa: Soseaua Buzăului nr.3A-corp C2, localitatea Brăila, jud. Brăila, cod postal 810303, România.
Numărul de telefon:0239-613301, 0239-610749, Fax:0239-610749.
Email:office@fsesudest.ro
Persoana de contact: FLORIN ARSENE email: florin.arsene@fsesudest.ro

Categoria si descrierea serviciilor care urmează să fie achizitionate:CPV 55100000-1-servicii
hoteliere necesare functionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane-Regiunea Sud-Est.

Sursele de finantare:asistentă financiară nerambursabilă din FSE (75%) si cofinatare publică (25%)
Titlul proiectului: “ Achizitionarea de servicii de transport-cazare necesare functionării Organismului
Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea
Sud-Est ”

Procedura de atribuire aplicată: achizitie directă, exceptată de la aplicarea OUG nr.34/2006 (serviciile
fac parte din Anexa 2B)

Valoare maximă estimată: 1180 lei (fără TVA)

Locul prestării serviciilor: Brăila

Perioada: 01-03.10.2014

Termen de depunere a ofertelor: Agentii economici interesati sunt invitati să depună ofertele până pe
data 30.09.2014 ora 14.00

Ofertele vor fi depuse la registratura Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane-Regiunea Sud-Est cu sediul în Soseaua Buzăului nr.3A-corp
C2, localitatea Brăila, judetul Brăila, cod postal 810303, România, pe fax:0239-610749 sau pe adresa de
email office@fsesudest.ro si florin.arsene@fsesudest.ro.

Criteriul de atribuire: cel mai mic pret.

Rezultate prevăzute:servicii de cazare necesare functionării Organismului Intermediar Regional pentru
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane-Regiunea Sud-Est

05.09.2014

Ref.: Achiziţionare servicii hoteliere necesare Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud - Est

ANUNŢ PRIVIND OFERTANTUL CĂSTIGĂTOR AL ACHIZIŢIEI DE SERVICII HOTELIERE

Denumirea autoritătii contractante:Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane-Regiunea Sud-Est.
Adresa: Soseaua Buzăului nr.3A-corp C2, localitatea Brăila, jud. Brăila, cod postal 810303, România.
Numărul de telefon:0239-613301, 0239-610749, Fax:0239-610749.
Email:office@fsesudest.ro
Persoana de contact: FLORIN ARSENE email: florin.arsene@fsesudest.ro

Categoria si descrierea serviciilor care urmează să fie achizitionate:CPV 55100000-1-servicii
hoteliere necesare functionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane-Regiunea Sud-Est.

Sursele de finantare:asistentă financiară nerambursabilă din FSE (75%) si cofinatare publică (25%)
Titlul proiectului: “ Achizitionarea de servicii de transport-cazare necesare functionării Organismului
Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea
Sud-Est ”

Procedura de atribuire aplicată: achizitie directă, exceptată de la aplicarea OUG nr.34/2006 (serviciile
fac parte din Anexa 2B)

Valoare maximă estimată: 20690 lei (fără TVA)

Locul prestării serviciilor: Braila

Perioada: 08-30.09.2014

Termen de depunere a ofertelor: 05.09.2014, ora 14.00

Data selectarii ofertantului câstigător: 05.09.2014

Număr de oferte primite: 2 si o comunicare de indisponibilitate

Numele si adresa ofertantului câstigător: SC UNITA TURISM HOLDING SA, Sucursala TRAIAN Braila

Criteriul de atribuire: cel mai mic pret.

Rezultate prevăzute: servicii de cazare necesare functionării Organismului Intermediar Regional pentru
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane-Regiunea Sud-Est

04.09.2014

Ref.: Achiziţionare servicii hoteliere necesare Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud - Est

ANUNŢ DE INTENŢIE PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Denumirea autoritătii contractante:Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane-Regiunea Sud-Est.
Adresa: Soseaua Buzăului nr.3A-corp C2, localitatea Brăila, jud. Brăila, cod postal 810303, România.
Numărul de telefon:0239-613301, 0239-610749, Fax:0239-610749.
Email:office@fsesudest.ro
Persoana de contact: FLORIN ARSENE email: florin.arsene@fsesudest.ro

Categoria si descrierea serviciilor care urmează să fie achizitionate:CPV 55100000-1-servicii
hoteliere necesare functionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane-Regiunea Sud-Est.

Sursele de finantare:asistentă financiară nerambursabilă din FSE (75%) si cofinatare publică (25%)
Titlul proiectului: “ Achizitionarea de servicii de transport-cazare necesare functionării Organismului
Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea
Sud-Est ”

Procedura de atribuire aplicată: achizitie directă, exceptată de la aplicarea OUG nr.34/2006 (serviciile
fac parte din Anexa 2B)

Valoare maximă estimată: 20.060 lei (fără TVA)

Locul prestării serviciilor: Bucuresti

Perioada: 08-30.09.2014 dupa cum urmeaza:
4 persoane in perioada 08-30.09.2014 (13 nopti cazare week-end-urile nu sunt luate in calcul)
1 persoana in perioada 22-30.09.2014 (5 nopti cazare week-end-urile nu sunt luate in calcul)
1 persoana in perioada 10-30.09.2014 (11 nopti cazare week-end-urile nu sunt luate in calcul)

(week-end = check out vineri la ora 14.00 si check in lunea urmatoare ora 12.00)

Termen de depunere a ofertelor: Agentii economici interesati sunt invitati să depună ofertele până pe
data 05.09.2014 ora 14.00

Ofertele vor fi depuse la registratura Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane-Regiunea Sud-Est cu sediul în Soseaua Buzăului nr.3A-corp
C2, localitatea Brăila, judetul Brăila, cod postal 810303, România, pe fax:0239-610749 sau pe adresa de
email office@fsesudest.ro si florin.arsene@fsesudest.ro.

Criteriul de atribuire: cel mai mic pret.

Rezultate prevăzute:servicii de cazare necesare functionării Organismului Intermediar Regional pentru
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane-Regiunea Sud-Est

01.09.2014

Ref.: Achiziţionare servicii hoteliere necesare Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud - Est

ANUNŢ PRIVIND OFERTANTUL CĂSTIGĂTOR AL ACHIZIŢIEI DE SERVICII HOTELIERE

Denumirea autoritătii contractante:Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane-Regiunea Sud-Est.
Adresa: Soseaua Buzăului nr.3A-corp C2, localitatea Brăila, jud. Brăila, cod postal 810303, România.
Numărul de telefon:0239-613301, 0239-610749, Fax:0239-610749.
Email:office@fsesudest.ro
Persoana de contact: FLORIN ARSENE email: florin.arsene@fsesudest.ro

Categoria si descrierea serviciilor care urmează să fie achizitionate:CPV 55100000-1-servicii
hoteliere necesare functionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane-Regiunea Sud-Est.

Sursele de finantare:asistentă financiară nerambursabilă din FSE (75%) si cofinatare publică (25%)
Titlul proiectului: “ Achizitionarea de servicii de transport-cazare necesare functionării Organismului
Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea
Sud-Est ”

Procedura de atribuire aplicată: achizitie directă, exceptată de la aplicarea OUG nr.34/2006 (serviciile
fac parte din Anexa 2B)

Valoare maximă estimată: 41890 lei (fără TVA)

Locul prestării serviciilor: Bucuresti

Perioada: 01-21.09.2014

Termen de depunere a ofertelor: 29.08.2014

Număr de oferte primite: 3

Numele si adresa ofertantului câstigător: YAPAN CONSTRUCTION & TURISM SRL

Criteriul de atribuire: cel mai mic pret.

Rezultate prevăzute: servicii de cazare necesare functionării Organismului Intermediar Regional pentru
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane-Regiunea Sud-Est

29.08.2014

Ref.: Achiziţionare servicii hoteliere necesare Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud - Est

ANUNŢ DE INTENŢIE PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII HOTELIERE

Denumirea autoritătii contractante:Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane-Regiunea Sud-Est.
Adresa: Soseaua Buzăului nr.3A-corp C2, localitatea Brăila, jud. Brăila, cod postal 810303, România.
Numărul de telefon:0239-613301, 0239-610749, Fax:0239-610749.
Email:office@fsesudest.ro
Persoana de contact: FLORIN ARSENE email: florin.arsene@fsesudest.ro

Categoria si descrierea serviciilor care urmează să fie achizitionate:CPV 55100000-1-servicii
hoteliere necesare functionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane-Regiunea Sud-Est.

Sursele de finantare:asistentă financiară nerambursabilă din FSE (75%) si cofinatare publică (25%)
Titlul proiectului: “ Achizitionarea de servicii de transport-cazare necesare functionării Organismului
Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea
Sud-Est ”

Procedura de atribuire aplicată: achizitie directă, exceptată de la aplicarea OUG nr.34/2006 (serviciile
fac parte din Anexa 2B)

Valoare maximă estimată: 41890 lei (fără TVA)

Locul prestării serviciilor: Bucuresti

Perioada: 01-21.09.2014 dupa cum urmeaza:
4 persoane in perioada 01-21.09.2014
2 persoane in perioada 01-05.09.2014
3 persoane in perioada 03-21.09.2014

Termen de depunere a ofertelor: Agentii economici interesati sunt invitati să depună ofertele până pe
data 29.08.2014 ora 14.00

Ofertele vor fi depuse la registratura Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane-Regiunea Sud-Est cu sediul în Soseaua Buzăului nr.3A-corp
C2, localitatea Brăila, judetul Brăila, cod postal 810303, România, pe fax:0239-610749 sau pe adresa de
email office@fsesudest.ro si florin.arsene@fsesudest.ro.

Criteriul de atribuire: cel mai mic pret.

Rezultate prevăzute:servicii de cazare necesare functionării Organismului Intermediar Regional pentru
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane-Regiunea Sud-Est

 

 

 

 

Use Advanced Search

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2008 OIR POS DRU Regiunea Sud-Est - Toate drepturile rezervate

Ultima actualizare : 09.05.2023

 

Legături rapide